COVID-19: Apa yang Perlu Anda Ketahui dan Lakukan

  Virus Covid - 19 dilihat dengan Mikroskop COVID-19: Apa yang Perlu Anda Ketahui dan Lakukan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh...

Sejarah Kecerdasan Buatan (AI/Artificial Intelligence)

Sejarah Kecerdasan Buatan(AI/Artificial Intelligence) Jaringan Syaraf Tiruan AI Pengenalan Singkat tentang AIdan Kepentingannya Kecerdasan B...